mladiinfo

Potreban pripravnik za ljudske resurse MSF organizaciji

Doctors Without Borders (Medecins Sans Frontieres – MSF), humanitarna organizacija iz Njujorka, poziva kandidate sa iskustvom rada u nevladinim organizacijama da se prijave za plaćeni program stažiranja sa početkom u maju 2018. godine u Njujorku.

OBLAST:

ljudski resursi (HR)

OPIS

Odabrani kandidati će biti odgovorni za informacije o zahtjevima za volontiranje i opštim MSF HR informacijama. Kandidati će pomagati u obradi grupe potencijalnih aplikanata u skladu sa potrebama na terenu. Takođe će pomoći u procesu sticanja vize za osoblje na terenu i novoj orijentaciji na terenu.
HR zaposleni će upravljati odnosima Odjeljenja za ljudske resurse sa potencijalnim i aktuelnim članovima aktivnog osoblja na terenu. Takođe će se baviti administrativnim dužnostima vezanim za ciklus ljudskih resursa.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– odlične pisane i kompjuterske vještine;
– iskustvo ili interesovanje za ljudske resurse u nevladinim organizacijama;
– iskustvo u radu sa Microsoft bazama podataka;
– tečno znanje engleskog i francuskog jezika;
– dobre organizacione vještine;
– posvećenost principima i radu MSF-a.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je registrovati se, a zatim popuniti online prijavni obrazac.

ROK ZA PRIJAVU:

18. april 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

MSF je međunarodna humanitarna organizacija koja pruža zdravstvenu zaštitu ljudima pogođenim sukobom, epidemijama, nesrećama ili isključivanjem iz zdravstvene zaštite u više od 70 zemalja.

Detaljnije: Potreban pripravnik za ljudske resurse MSF organizaciji