2017 Kanada Fond za lokalne inicijative

Ambasada Kanade poziva zainteresovane da se prijave na konkurs Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI).

 

CFLI finansira male projekte koji unapređuju demokratski, ekonomski, kulturni i društveni život naroda Srbije, Makedonije i Crne Gore. CFLI je dostupan nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva.

 

Ove će godine CFLI podržati projekte povezane sa jednim ili više od sljedećih prioriteta:

1) promovisanje ljudskih prava, inkluzivnog i odgovornog upravljanja, demokratije, pluralizam a i poštivanja različitosti.

2) Osnaživanje žena i djevojaka i promovisanje ravnopravnosti polova.

3) Promovisanje mira i sigurnosti.

Projekti odabrani za finansiranje moraju pokazati dugoročnu samoodrživost, visoku vidljivost i naglašenu ravnopravnost polova.

Po pravilu sve projektne aktivnosti moraju biti dovršene do 28. febrauara 2018. Međutim, u izuzetnim slučajevima, razmotrit ćemo projekte koji se protežu izvan ovog roka.

Maksimalni iznos za jedan projekt je 30,000 kanadskih dolara.

Imajte na umu da ambasada svake godine dobija veliki broj prijava, dok CFLI može podržati samo vrlo ograničeni broj projekata. Stoga će se kontaktirati samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Predlozi koji nedovoljno jasno obrazlažu kako ispunjavaju gore navedene kriterijume neće se razmatrati.

 

Za CFLI smjernice prijavne obrasce molimo kontaktirajte: canada.fund2010@gmail.com

Rok za podnošenje predloga je 25. jun 2017. Predlog treba poslati e-poštom samo u .doc ili .docx formatu na:

 

CFLI koordinator

AmasadaKanade

 

E-pošta: canada.fund2010@gmail.com