mladiinfo

AMPEU seminar o omladinskoj politici u Zagrebu

Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) objavljuje poziv za učešće na seminaru o evropskoj omladinskoj politici u teoriji i praksi. Seminar će se održati od 13. do 15. novembra u Zagrebu.

Pravo da se prijave imaju svi mladi ljudi koji su zainteresovani za evropsku omladinsku politiku, dakle ljudi koji rade sa mladima, treneri, mladi lideri, mladi političari, aktivisti, predstavnici mladih, mladi istraživači iz raznih disciplina, grupe mladih ili klubovi mladih, istraživački instituti ili univerziteti- kolektivno, individualno i/ ili frilenseri. Kandidati trebaju biti iz sljedećih zemalja: Bulgarska, Hrvatska, Kipar, Estonija, Makedonija, Francuska, Italija, Letonija, Moldavija, Crna Gora, Portugal, Slovenija, Španija, Ukrajina. Neophodno je da se prijave timovi sa minimum tri člana da bi učestvovali u seminaru. Jedanaest timova predstavljaće programske zemlje a tri zemlje partnere koji su dio Savjeta Evrope.
Svaki tim treba da imati jednu osobu koja je član ili vladine ili nevladine organizacije, jednog mladog kreatora omladinske politike, jednog mladog istraživača i jednog mladog projekt menadžera. Timovi moraju dolaziti iz različitih organizacija i različitih sektora. Svim učesnicima ovog programa biće pokriveni svi troškovi učešća. Način prijavljivanja je onlajn.

Prijave za ovaj program se mogu poslati najkasnije do 18. septembra 2017. godine.

Sva dodatna pitanja vezana za program mogu se poslati na sljedeću mejl adresu: tca_mladi@mobilnost.hr.

Detaljnije informacije o ovom programu mogu se naći na sljedećem linku:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/shaping-european-youth-policies-in-theory-and-practice.6674/?fref=gc&dti=1280986168594259