Bečelor i Master studije u Londonu

Univerzitet u Istočnom Londonu nudi stipendije za civilno angažovanje, 2017. međunarodnim studentima koji se upisuju na bečelor i master studije.
Za stipendije se mogu prijaviti zainteresovani svih nacionalnosti.
Podnosilac zahteva će nastaviti studije u UEL Campusu u Londonu.
Aplikanti će da plaćati depozit od 50% do datuma roka koje je navedeno u pismu ponude.

Kandidati se biraju na osnovu četiri osnovna kriterijuma:
Akademska zasluga kandidata mora biti odlična.
Mora imati dobar karakter.
Podnosioci zahteva sa kvalitetom liderstva su poželjni.
Mora biti posvećen javnom servisu.
Detaljnije informacije mogu se naći na sajtu:
https://www.wemakescholars.com/scholarship