mladiinfo

Bečelor stipendije u oblasti administracije

Evropska organizacija za nuklearna istraživanja objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje na bilo kom univerzitetu iz zemalja članica organizacije.

OBLAST:

administracija.

OPIS

U okviru programa aplikanti imaju priliku da pohađaju studije u gore navedenoj oblasti na nekom od univerziteta koji se nalaze u nekoj od država članica organizacije. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018./2019. godinu. U okviru programa dodjeljuju se stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na osnovne studije u gore navedenoj oblasti. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da dolaze iz zemalja koje su članice organizacije;
• da posjeduju minimum godinu ipo završenih osnovnih ili master studija;
• da imaju status redovnog studenta;
• da imaju dobro znanje engleskog ili francuskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku:
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal_cand.form….

ROK ZA PRIJAVU:

16. april 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu organizacije koji se nalazi na sljedećem linku:
http://careers.cern/job/13084.