Bečelor stipendije u oblasti biomedicine u Kini

Zhejiang univerzitet iz Kine objavljuje poziv za stipendije koje im omogućavaju studiranje u toj instituciji.

OBLAST:

Biomedicinske nauke i biomedicinska informatika, medicina i nauke.

OPIS

Dodjeljuju se stipendije za akademsku 2018. godinu. U okviru programa aplikantima su pokriveni svi troškovi studiranja. Stipendije se dodjeljuju za period od četiri godine. Pored punih dodjeljuju se stipendije koje dijelimično pokrivaju troškove studiranja kao i ostale troškove. Dodjeljuje se trideset stipendija aplikantima iz cijelog svijeta.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na osnovne i doktorske studije u gore navedenim oblastima koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Da imaju između 18 i 30 godina;
• Da ispunjavaju minimum zahtjeva neophodnih za dobijanje stipendije;
• Da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• Aplikantsku formu;
• Dvije reference koje ne smiju biti od roditelja;
• Ličnu izjavu;
• Transkript ocjena srednje škole;
• Diplomu srednje škole;
• Dokaz o znanju engleskog jezika.

ROK ZA PRIJAVU:

15. jun 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta:
http://iczu.zju.edu.cn/english/redir.php?catalog_id=16214.