mladiinfo

Postdoktorski grantovi za inostrane istraživače u Francuskoj 

Francuska nacionalna agencija za promociju visokog obrazovanja, međunarodne studentske usluge i međunarodnu mobilnost – Campus France poziva domaće i međunarodne istraživače da se prijave za PRESTIGE Postdoctoral Research International Fellowships program i steknu priliku da svoja postdoktorska istraživanja sprovode na akreditovanoj instituciji u Francuskoj.

OBLASTI:

sve naučne i istraživačke discipline

OPIS

PRESTIGE je program sufinansiranja koji finansira oko 1/3 životnih troškova, troškova mobilnosti i istraživanja, dok preostalih 2/3 finansira drugi partner, bilo javno ili privatno. Program nastoji da pomogne u jačanju i proširenju različitih postojećih inicijativa za mobilnost, čime su Francuska i Evropski istraživački prostor (ERA) privlačniji za istraživače. Otvoren je za svaku naučnu oblast i temu istraživanja koja je u skladu sa propisima i pravilima EU-a.

Istraživači će se djelimično finansirati preko PRESTIGE programa pomoću grantova EU koje obezbjeđuje Campus France instituciji domaćinu, a koja se obavezuje da će finansirati preostali iznos. Lista PRESTIGE partnerskih organizacija za finansiranje bespovratnih sredstava.

U okviru programa su dostupne tri šeme mobilnosti:

1) dolazna (od 12 do 24 mjeseca) – za strane ili francuske istraživače koji se pridržavaju pravila mobilnosti Marie Curie Actions da obavljaju postdoktorska istraživanja u Francuskoj;

2) odlazna (od 6 do 12 mjeseci) – za istraživače koji već rade na francuskim istraživačkim institucijama i univerzitetima (francuski državljani ili druge nacionalnosti) koji žele da sprovedu postdoktorski istraživački projekt u drugoj zemlji;

3) reintegrisana (od 12 do 24 mjeseca) – usmjerena na državljane država članica EU-a ili pridruženih zemalja koji rade najmanje tri godine u nekoj zemlji Trećeg svijeta i žele da dođu u Francusku kako bi dodatno razvili svoju karijeru.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– kandidat ima PhD diplomu ili najmanje četiri godine iskustva u istraživanju (s punim radnim vremenom). PhD studenti se mogu prijaviti, pod uslovom da će steći diplomu do početka programa;

– kandidat se mora pridržavati pravila o mobilnosti Marie Curie Actions (nije boravio ili obavljao svoju osnovnu djelatnost – posao, studije, itd. – u zemlji institucije domaćina više od 12 mjeseci u toku protekle tri godine neposredno prije roka za prijavu);

– institucija domaćin/institucija koja šalje mora biti u Francuskoj;

– kandidat nije ranije primio EU grant;

– kandidat će obezbijediti preporuku od strane domaćinske institucije;

– kandidat će obezbijediti garantno pismo od strane domaćinske ili institucije koja šalje, a koje potvrđuje da će sufinansirati mobilnost kandidata.

Predlog istraživačkog rada mora ispuniti sljedeće kriterijume:

– rad mora biti poslat prije krajnjeg roka za prijave;

– rad je iz bilo koje naučne discipline, osim oblasti istraživanja koje pokriva EURATOM sporazum;

– predlog istraživačkog rada mora biti pripreman i završen u saradnji sa domaćinskom institucijom.

Teme istraživanja se moraju prethodno definisati nakon razgovora između istraživačke jedinice / laboratorije domaćina i kandidata. Izjava, potpisana od strane podnosioca prijave i istraživačke jedinice / laboratorije domaćina, mora biti dostavljena uz prijavu i potvrditi da će se istraživački rad sprovesti u skladu s etičkim pravilima FP7 programa.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa, aplikanti moraju ispuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku: Postdoktorski grantovi za inostrane istraživače u Francuskoj . Kandidati se prvo moraju registrovati, odnosno kreirati svoj nalog na datom sajtu.

ROK ZA PRIJAVU:

31. decembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Campus France je francuska nacionalna agencija za promociju visokog obrazovanja, međunarodne studentske usluge i međunarodnu mobilnost. Agencija nastoji da pomogne studentima da izaberu svoj program, potraže novčanu pomoć i pripreme se za svoj boravak.

Detaljnije: Postdoktorski grantovi za inostrane istraživače u Francuskoj