mladiinfomne

CeNS PhD i postdoktorski program u Minhenu

Centar za nano-nauku u Minhenu (Center for Nano Science – CeNS) poziva kandidate širom svijeta da se prijave za CeNS PhD i postdoktorski program u Njemačkoj.

OBLAST:

nano-nauka i biofizika

OPIS

U okviru programa, Centar za nano-nauku u Minhenu (CeNS) nudi 14 doktorskih pozicija, tri kratkoročne stipendije i jednu postdoktorsku poziciju. Doktorandima i postdoktorandima je obezbijeđena naknada u iznosu od 2.750 do 3.050 eura. Program je dostupan kandidatima čije je akademsko interesovanje usmjereno ka prirodnim naukama.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati širom svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• kandidat posjeduje bečelor diplomu ili ekvivalent u oblasti fizike, hemije ili prirodnih nauka;
• kandidat je stekao ili će steći master diplomu dva mjeseca prije početka programa;
• odlične ocjene;
• odlično znanje engleskog jezika;
• izraženo interesovanje i motivacija za naučna istraživanja;
• izraženo intresovanje za interdisciplinarna istraživanja.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je izvršiti registraciju i popuniti onlajn prijavni obrazac.

ROK ZA PRIJAVU:

5. februar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

CeNS je osnovan 1998. godine u Minhenu kao jedan od prvih nano-naučnih mreža širom svijeta. CeNS povezuje rad više od 100 naučnika i 260 doktora nauke.

DetaljnijeCeNS PhD i postdoktorski program u Minhenu