Centar za građansko obrazovanje raspisuje konkurs za projekte

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej!” Raspisuje konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori.

OBLAST:

Civilno društvo

OPIS

Za OCD čiji projekti budu podržani, pripremljen je program jačanja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima i projektnog izvještavanja, priprema i sprovođenje javnih kampanja i jačanje vidljivosti projektnih aktivnosti. Dodatno, kapaciteti odabranih organizacija će biti ojačani u oblasti nadgledanja i monitoringa sprovođenja lokalnih antikorupcijskih politika i strategija a koji će doprinijeti uspješnijoj realizaciji njihovih projekata. U cilju dodatne podrške i osiguranja kvaliteta i učinkovitosti sprovođenja projekata biće organizovane monitoring posjete i obezbijeđeno kontinuirano mentorstvo, kao i određena tehnička oprema.

USLOVI

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da OCD ima status pravnog lica;
  • da je neprofitnog tipa;
  • da je direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom;
  • da je registrovana u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
  • da ima godišnji budžet veći od 10, 000 EUR.

NAČIN PRIJAVE

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: prijavni formular, prijedlog budžeta i matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan vodič. Kompletne prijave (popunjeni prijavni formular, budżet i matricu logičkog okvira), zajedno sa pratećom neophodnom tehničkom dokumentacijom, treba poslati na adresu: info@cgo-cce.org, sa naznakom – Prijava za konkurs „Smjestimo korupciju u muzej!” – a štampanu verziju na adresu: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, III/6 81 000 Podgorica. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@cgo-cce.org, najkasnije do 5. februara 2018 do 16:00.

ROK ZA PRIJAVU:

15. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Više informacija možete pronaći i na zvaničnom obavještenju na linku