mladiinfo

DBU doktorske stipendije za inostrane studente

Njemačka federalna fondacija za životnu sredinu (The German Federal Environmental Foundation – DBU) dodjeljuje 60 doktorskih stipendija mladim naučnicima za istraživanja u oblasti zaštite životne sredine u Njemačkoj.

 

OBLAST:

 

zaštita životne sredine

 

OPIS

 

DBU fondacija dodjeljuje 60 doktorskih stipendija godišnje za period od godinu dana, uz mogućnost obnavljanja za dodatni period od dvije godine, pod uslovom da kandidat postigne odgovarajuće rezultate. Dodjeljuju se stipendije u vrijednosti od 1 500 eura i 210 eura za mjesečne troškove. Takođe je moguće finansiranje dodatnih troškova i finansijska podrška kandidatima koji dolaze u pratnji sa djecom.

Odabrani kandidati će imati priliku da učestvuju u sedmodnevnom seminaru za prezentaciju rezultata, idu na ekskurzije i budu dio interdisciplinarnog umrežavanja. Biće im obezbijeđena i podrška za organizovanje sopstvenih naučnih radionica, pozivnica na događaje DBU-a i prilika za umrežavanje između naučnika i alumni mreže preko veb platforme Stipnet.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju inostrani kandidati koji još nijesu započeli svoju doktrosku tezu. Kvalifikovani kandidati ispunjavaju sljedeće uslove:
• dobro poznavanje njemačkog jezika i odlično znanje engleskog jezika;
• više univerzitetskih stepena i odabrana tema koja je od velikog značaja i može doprinijeti rješavanju problema zaštite životne sredine.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem i putem pošte. Prijava je dostupna samo na njemačkom jeziku. Da bi se prijavili, aplikanti se prvo moraju registrovati na: https://www.dbu.de/2520.html, nakon čega je potrebno popuniti onlajn prijavni obrazac. Kandidati moraju popuniti sva potrebna polja i uključiti detaljan opis istraživačkog rada. Dodatna dokumentacija se šalje putem pošte sa naznakom referentnog broja kandidata na adresu:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Stipendienprogramm
Postfach 17 05
49007 Osnabrück, i uključuje:

• fotografiju;
• dvije kopije CV-a (bez fotografije);
• kopiju diplome;
• dokaz o završetku ispita (ovjerene kopije svih sertifikata);
• detaljan vremenski okvir i plan rada za doktorski projekat (jedna do dvije stranice);
• detaljno objašnjenje za finansiranje dodatnih troškova (ako je primjenjivo);
• detaljnu izjavu o akademskoj kvalifikaciji kandidata od strane univerzitetskog stručnog lica;
• kratak tehnički komentar o predloženom istraživačkom radu od strane mentora kandidata;
• klasifikaciju univerzitetske diplome.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

15. januar 2018. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Njemačka savezna fondacija za životnu sredinu (DBU) je jedna od najvećih fondacija Evrope koja promoviše inovativne i vodeće ekološke projekte.

Detaljnije: DBU doktorske stipendije za inostrane studente