mladiinfo

DKFZ postdoktorske studije u Njemačkoj

DKFZ i ove godine poziva talentovane i motivisane mlade naučnike da konkurišu za dodjelu DKFZ postdoktorskih stipendija koje će im omogućiti rad u nekoj od laboratorija DKFZ-a na istraživanju i borbi protiv raka.

OBLAST:

Istraživanje

OPIS

Biće odabrano deset kandidata, koji su doktorirali u poslednje dvije godine i to na polju biologije, matematike, fizike, bioinformatike i slično. Odabrani kandidati će u nekoj od vrhunskih laboratorija raditi na projektima koji za cilj imaju otkrivanje mehanizama razvoja raka kao i strategije za prevenciju istog. Bitan kriterijum selekcije biće akademski kvaliteti (potkrijepiti listom publikacija), a uzeće se u obzir i osvojene nagrade i priznanja, mobilnost i učešće u prethodnim projektima.
Program traje dvije godine, uz mogućnost produženja.

NAČIN PRIJAVE

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem. Zainteresovani moraju dostaviti CV, kopiju diplome, listu publikacija kao i dva pisma preporuke. Prijavu popuniti na engleskom.

ROK ZA PRIJAVU:

15. septembar 2017. godine.

Više informacija:

DKFZ