mladiinfo

DOC-FEM PhD stipendije na univerzitetu u Španiji

Nacionalno vijeće za istraživanja u Španiji dodjeljuje broj DOC-FEM (DOCtoral training programme in Functional Advanced Materials) stipendija PhD studentima koji žele da sprovode istraživanja na Institutu za materijalnu nauku u Barseloni (ICMAB).

OBLAST:

materijalna nauka, funkcionalni napredni materijali

OPIS

DOC-FAM je program obuke doktoranada u oblasti funkcionalnih naprednih materijala. Program ima za cilj podsticanje izvrsnosti u obuci, mobilnosti i razvoju karijere istraživača i širenje najboljih praksi MSCA aktivnosti.

Odabrani stipendisti će dobiti značajnu platu, uključujući dnevnice i dodatke za mobilnost. Pored toga, DOC-FAM će pokriti školarinu za doktorske studije tokom tri godine ugovora. Učesnicima će biti obezbijeđena sredstva za troškove istraživanja, obuke i umrežavanja koji se odnose na njihovo učešće u različitim aktivnostima tokom čitavog programa.

U okviru programa, kandidatima se dodjeljuju sredstva (na godišnjem nivou) u iznosu od:
– 28, 800 eura za troškove izdržavanja
– 4, 800 eura za troškove mobilnosti
– 6,000 eura za troškove istraživanja, obuke i umrežavanja
– 600 eura za troškove školarine.

USLOVI

DOC-FEM program stipendiranja je otvoren za istraživače svih nacionalnosti. Da bi ostvarili pravo na prijavu, kandidati moraju ispuniti sljedeće uslove:
– kandidati nijesu boravili ili obavljali svoju osnovnu djelatnost (rad, studije) u Španiji duže od 12 mjeseci u tri godine neposredno prije roka za prijavljivanje.
– istraživači u ranoj fazi (ESR) će u vrijeme poziva biti u prve četiri godine svojih istraživačkih karijera i nijesu stekli doktorsku diplomu
– kandidati moraju imati napredan nivo engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem preko prijavnog onlajn sistema DOC-FEM programa. U okviru onlajn prijavnog obrasca, potrebno je uključiti sljedeća dokumenta u pdf formatu:

– CV (najviše tri strane)
– motivaciono pismo (odštampano i potpisano)
– sertifikati akademskih izvještaja (diplome)
– sertifikat položenih standardizovanih testova ( IELTS, TOEFL i sl.)
– drugi relevantni sertifikati i dokumenta (za akreditaciju dodatnih obuka).

ROK ZA PRIJAVU:

30. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

DOC-FAM je program obuke doktoranada u oblasti funkcionalnih naprednih materijala koji uključuje špansko Nacionalno istraživačko vijeće (CSIC), a koordiniran je preko Instituta za materijalnu nauku (ICMAB) u saradnji sa nekoliko partnerskih istraživačkih institucije, od kojih četiri doprinose sufinansiranju programa.

Detaljnije: DOC-FEM PhD stipendije na univerzitetu u Španiji