Doktorska pozicija u UN OCHA centru

UN OCHA Centar iz Haga objavljuje poziv za radno mjesto koji omogućava sprovođenje istraživanja u toj instituciji.

 

OBLAST

 

Primjena podataka, prikupljanje podataka, prediktivna analitika i primijenjeno istraživanje.

 

OPIS

 

U okviru programa aplikantima se pruža mogućnost da rade i u isto vrijeme sprovode svoja istraživanja u gore navedenim oblastima. Program traje od juna do jula 2018. godine. Za vrijeme trajanja programa aplikanti će imati podršku kako mentora tako i ostatka tima organizacije. Od aplikanata se očekuje da su spremni da odrade puno radno vrijeme od početka do kraja programa. Aplikantima su pokriveni svi troškovi učešća na programu.

 

USLOVI

 

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji se upisuju na doktorske i postdoktorske studije u gore navedenim oblastima. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
– da su motivisani;
– da posjeduju neke specijalne vještine;
– da posjeduju interesovanje za neku od navedenih oblasti;
– da je u stanju da podnese pritisak kratkih rokova i da radi u dinamičnom okruženju;
– da je u stanju da donese nove.kreativne ideje;
– da posjeduje dvije godine radnog iskustva u primjeni podataka.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu organizacije.

 

ROK ZA PRIJAVU

 

31. mart 2018. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu organizacije na linku:
Doktorska pozicija u UN OCHA centru.