mladiinfomne

Doktorske i postdoktorske stipendije ICGEB-a u Italiji

Međunarodni Centar za genetsko inžinjerstvo i biotehnologiju u Italiji nudi konkurentne doktorske I postdoktorske stipendije za države članice ICGEB.

 

OBLAST:

– Prirodne nauke:
– Genetsko inžinjerstvo;
– Biotehnologija.

 

OPIS

 

Stipendije u prirodnim naukama dostupne su visoko motivisanim naučnicima koji žele da nastave istraživačke studije u međunarodnom okruženju. Mogućnosti za finansiranje su dostupne kroz saradnju za program istraživanja (CRP) – ICGEB grantovi koji predstvaljaju namjenski izvor finansiranja koji se bavi naučnim problemima od posebnog značaja za zemlje regionalnog interesa. ICGEB nudi postidplomske studije u cilju sticanja doktorske filozofije iz prirodnih nauka. Maksimalni godišnji doprinos je 25,000 eura. Sredstva se mogu koristiti samo za pokrivanje troškova koji su direktno relevantni za program. Troškovi putovanja i obuke mogu biti pokriveni. Zarade glavnih istražitelja I infrastrukturne ponude se ne mogu finansirati.

 

USLOVI

Da biste stekli pravo na ovu stipendiju morate ispuniti sledeće uslove:
– Podnosioci zahtjeva za grantove istraživanja treba da imaju položaje na univerzitetima ili istraživačkim institutima u bilo kojoj državi članici ICGEB.
– Istraživačke grupe ne ispunjavaju uslove za podošenje prijava ako prethodno dodijeljeni projekti nijesu ocijenjeni na zadovoljavajući način, i ako je sjedište tog univerziteta u Italiji.
– Posebna kategorija CRP-ICGEB grantova za razmjenu je namijenjena istraživačima koji imaju izvanredne rezultate koji su proveli najmanje dvije godine u inostranstvu I nedavno su se vratili u državu članicu ICGEB kako bi uspostavili svoje samostalne laboratorije.
– Podnosioci zahtjeva za donacije u ranoj karijeri treba da imaju preko 40. godina.

NAČIN PRIJAVE

Aplicira se onlajn na sledećem linku: Doktorske i postdoktorske stipendije ICGEB-a u Italiji

ROK ZA PRIJAVU:

31. mart 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA
Za vise informacija posjetiti zvanični sajt: Doktorske i postdoktorske stipendije ICGEB-a u Italiji