Doktorske istraživačke stipendije na Univerzitetu u Oslu

Univerzitet u Oslu poziva kandidate da se prijave za učešće u trogodišnjem doktorskom istraživačkom projektu u oblasti ekotoksikologije.

OBLAST:

Ekotoksikologija

OPIS

Cilj projekta je istraživanje zagađenja i ekoloških uslova u Arktičkom okeanu. Kombinuju se znanja iz oblasti ekotoksikologije i hemije, a kandidat će dizajnirati i sprovoditi terenska proučavanja i analize. Istraživač prima zaradu u iznosu od 45 do 50 hiljada eura godišnje i u slučaju uspješnog okončanja istraživanja, doktorira na Univerzitetu u Oslu.

USLOVI

Kandidat mora posjedovati master diplomu iz oblasti toksikologije ili biologije mora u nekoj od oblasti relevantnoj za istraživački projekat, te mora biti spreman za rad u laboratoriji ili terenski rad. Takođe se od kandidata očekuju dobre analitičke i praktične vještine i okrenutost saradnji. Neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi se prijavio, kandidat mora obrazložiti na koji način se njegove kvalifikacije uklapaju u zadatak projekta. Očekuje se da pošalje CV, kopiju diplome i transkripta ocjena, listu naučnih/akademskih publikacija, imena i kontakt informacije dva do tri referenta, kao i motivaciono pismo dužine jedne do dvije stranice u kojem će biti riječi i o njegovim idejama za istraživanje. Prijava se vrši preko elektronskog portala na linku

ROK ZA PRIJAVU:

21. Januar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Univerzitet u Oslu je najstarija i najistaknutija institucija za istraživanje i obrazovanje u Norveškoj sa 28 000 studenata i 7000 zaposlenih. Njen široki spektar akademskih disciplina i međunarodno cijenjenih istraživačkih zajednica čine UIO značajnim doprinosom društvu.

Za više informacija posjetite link