Doktorske stipendije univerziteta Sapienza u Italiji

Univerzitet Sapienza poziva sve zainteresovane da se prijave za doktorske stipendije za strane studente u Italiji. Na ovaj poziv mogu se prijaviti svi doktorski istraživači ili kandidati koji nakon sticanja diplome imaju najmanje četiri godine radnog iskustva.
Poziv ima za cilj da pruži podršku talentovanim istraživačima za njihovo dalje obrazovanje i karijeru. Poziv je otvoren za sva istraživačka područja.
Ove stipendije se dodjeljuju za period od tri godine.
Svaka stipendija iznosi 19.800,00 euro godišnje.
Ukupno je obezbijeđeno 19 nagrada.
Kandidati se moraju prijaviti putem i-mejla i moraju dostaviti sljedeća dokumenta:
– Fotokopija lične karte ili pasoša
– CV
– Kopija diplome
– Dva pisma preporuke univerzitetskih profesora.
Svi dokumenti moraju biti napisani na engleskom jeziku.
Krajnji rok za prijavu je 14. septembar.
Za više informacija posjetite sljedeći sajt: http://en.uniroma1.it/…/msca-individual-fellowships…