Doktorske stipendije za informatiku Edinburg univerziteta

Univerzitet u Edinburgu objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.

 

OBLAST:

 

Informatika i druge srodne oblasti.

 

OPIS

 

Stipendije su namijenjene studentima koji imaju status redovnog studenta i koji žele da počnu svoje studije u septembru 2018. godine. U okviru programa dodjeljuju se stipendije za period studiranja od tri do pet godina i njima su pokriveni svi troškovi studiranja.

 

USLOVI

 

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na doktorske studije u gore navedenoj oblasti a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• Da posjeduju master ili bečelor diplomu;
• Da imajuj status redovnog studenta;
• Da imaju znanje engleskog jezika.

 

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu univerziteta.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

Prvi februar 2018. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta:
Doktorske stipendije za informatiku Edinburg univerziteta.