“Društvene mreže i građanski aktivizam”

Kancelarija UNDP i Centar za demokratsku tranziciju organizovali su panel diskusiju na temu: “Društvene mreže i građanski aktivizam“, kojoj su prisustvovali i članovi NVO Mladiinfo Montenegro.

Događaj je održan 4. jula 2014. godine u Info centru o evroatlantskim integracijama. Na diskusiji je bilo riječi o razultatima koji su ostvareni u okviru projekta: „Crna Gora na tviteru – Uključi se u promjene!“, koji je sprovođen od novembra 2013 do maja 2014. godine. Govorilo se i o značaju Interneta i društvenih mreža za informisanje i učešće građana sa posebnim osvrtom na uspješne inicijative pokrenute u toku projekta koje su protekle iz diskusije na Tviter nalogu @cgtvituje. U uvodnom izlaganju o rezultatima projekta govorili su: šefica Kancelarije UNDP-a u CG, Sanja Bojanić i izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica. U okviru panela „Značaj interneta i društvenih mreža za informisanje i participaciju građana“ izlagači su bili: suosnivač digitalizuj.me Vladimir Vulić, konsultant za menadžment i društvene medije Nikola Radunović, a moderator je bio Dragan Koprivica. Radunović je iz svog iskustva istakao da Crnogorci imaju lošu komunikaciju sa državnim organima, kao i da sve zakonske procedure u svijetu teku mnogo brže nego kod nas. On smatra da društvene mreže mogu pomoći u riješavanju ovog i sličnih problema. Glavni problem je što se društvene mreže kod nas smatraju neozbiljnim, a često imamo priliku da i u medijima vidimo da se Internet naziva novim medijem, što apsolutno nije tačno, jer samo kod nas on postoji već dugi niz godina. Na primjer CBCG nema svoj Tviter nalog, a kao obrazloženje navode da je jedna takva institucija konzervativna i da nije ozbiljno da imaju takav vid komunikacije sa korisnicima. Njegov sud je da to ne može biti opravdanje, jer i najkonzervativnije institucije u svijetu imaju svoje Tviter naloge. Cilj ovog projekta je osnaživanje građanskog aktivizma preko društvene mreže Tviter. Zaključak svih učesnika diskusije je da se Tviter pokazao kao „dobro oruđe“ za afirmaciju novog lica Crne Gore, osnaživanje građanskog aktivizma i promociju države u regionu zastupanjem univerzalnih vrijednosti UN-a – profesionalizma, intergriteta i poštovanja različitosti. Na nalogu @cgtvituje tokom šest mjeseci smjenjivali su se učesnici projekta- zanimljivi ljudi i profesionalci iz Crne Gore koji su inspirisali diskusiju o društvenim temama od značaja u Crnoj Gori, kao i relevantne inicijative. Partneri projekta bili su TV emisija Robin Hud i portal Vijesti koji su omogućili da pokrenute inicijative zažive i van Tvitera.