mladiinfo

Dvonedeljni kurs na poslovnoj akademiji, Minhen

Poslovna akademija u Minhenu organizuje dvonedeljni kurs za povećanje liderskih kvaliteta i vještina u području preduzetništva.

OBLAST:

biznis, preduzetništvo.

OPIS

Kurs pruža najsavremenije vještine zasnovane na prilagodljivom nastavnom programu koji prati trenutne izazove u industriji, na konkurentnom tržištu. Učesnici će dobiti priliku da se suoče sa izazovima na tržištu kao i da primjene upravljačke alate kroz grupne zadatke kao i mogućnost da razgovaraju o svojim idejama sa preduzetnicima koji su prošli kroz ovu fazu. Iako je program veoma izazovan, to je nevjerovatno iskustvo gdje učesnik dobija profesionalnu podršku mentora tj. preduzetnika od početka do kraja. Kurs omogućava saradnju sa inovatorima i liderima. Didazajniran je da unaprijedi menadžersku praksu i preduzetničko mišljenje. Cilj kursa jeste i da iskoristi kanadsku poslovnu, kulturu inovacija i međunarodnih resursa kako bi se pomoglo pojedincima da razumiju ulogu preduzetnika i da i da im se pomogne u uspješnom upravljanju vlastitim biznisom. Fokus je dakle na pokretanju preduzetništva, procesa start- i onoga što je neophodno za dobro upravljanje biznisom.

Program se sastoji od 40 radnih sati, od čega je 30 sati rezervisano za kurs poslovnog savjetovanja i deset sati za mentorski rad. Iznos školarine je 1,500 eura + PDV i uključuje: smještaj, doručak, paket predavanja, materijale za kurs, seminare i korporativne posjete, potvrdu o završetku, transkript, pomoć koordinatora, ekskluzivni pristup Alumni mreži, mogućnost članstva u ambasadorskom programu. Akademija nije u mogućnosti da odbri finansijsku podršku za učešće u programu, ali osigurava posebne popuste.

USLOVI

Mogu se prijaviti studenti i mladi do 29 godina koji su zainteresovani da rade na slučajevima u kompaniji. Idealni kandidat mora imati završene osnovne studije ili da je upisao master studije na svom univerzitetu, ili je to sveže diplomirani kandidat sa dobrim znanjem engleskog jezika da bi mogao razumijeti kurs.

NAČIN PRIJAVE

Prilikom prijave na Alumni veb stranicu, treba ukucati Edu Active u odjeljku za dodatne komentare da bi mogli izmjeriti performanse.

ROK PRIJAVE:

29. avgust -12. septembar 2018.

Detaljnije na

doris@abc-businessacademy.com