Espreso Gurus takmičenje u pisanju eseja

Espreso Gurus objavljuje poziv za takmičenje u pisanju eseja.

OBLAST:

Sve oblasti

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije bilo gdje u svijetu. Da bi bili dio programa aplikanti moraju napisati esej na zadatu temu. Svake godine biraju se tri najbolja eseja koja osvajaju nagradu u iznosu od 5000 dolara. U okviru programa aplikanti imaju priliku da ovaj iznos koriste kao stipendiju za studiranje i bilo koje druge akademske svrhe.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji se upisuju na osnovne i master studije i koji imaju dobar akademski potencijal. Takođe, studenti moraju pisati svojoj obrazovnoj instituciji da u ponudu stipendija ili načina finansiranja na svom veb sajtu uvrste i ovu stipendiju.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju napisati esej na temu: „ Budućnost industrije kafe u 2018. godini.” Svoj esej aplikanti mogu poslati na sljedeću mejl adresu: apptriple123@gmail.com.

ROK ZA PRIJAVU:

15. decembar 2019. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći zvaničnoj prezentaciji stipendije.