mladiinfo

ESSO stipendija za obuku u hirurškoj onkologiji u SAD-u

ESSO Odbor za obrazovanje i obuku (Education and Training Committee of ESSO) poziva sve mlade istraživače iz svih zemalja svijeta da se prijave za stipendiju u okviru obuke, kandidati će imati priliku da se obučavaju u instituciji po sopstvenom izboru.

 

OBLAST:

medicina, hirurgija, onkologija

 

OPIS:

Stipendija je namijenjena mladim hirurškim onkologistima širom svijeta koji će se obučavati na institucijama domaćina po njihovom izboru. Stipendija je dostupna za kliničku obuku ili istraživačku obuku. Period stažiranja je u trajanju od jedne godine. Evropski kandidati mogu izabrati da posjete evropske ili neevropske jedinice, a neevropski kandidati moraju izabrati da posjete evropski centar. Trajanje stipendija za standardnu obuku je od 1 do 3 meseca i iznosi 2, 000 eura i od 6 do 12 mjeseci za stipendiju za obuku za usavršavanje u vrijednosti od 10, 000 eura.

USLOVI

Da bi ostvarili pravo na prijavu za stipendiju, kandidati moraju biti specijalisti, pripravnici ili mladi doktori sa deklarisanom namjerom da se specijalizuju u oblasti hirurške onkologije. Takođe, svaki kandidat ne smije biti stariji od 40 godina i mora biti ESSO član prije početnog datuma stipendije.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se vrše putem pošte, kao i putem elektornske pošte na email adresu ana.galan-at-essoweb.org. Za prijavu je potrebno imati sljedeću dokumentaciju: popunjen CV obrazac za prijavu, motivaciono pismo koje sadrži informacije o polju interesovanja, istraživačkih planova i razlozima posjete kandidata, garantno pismo od šefa odjeljenja, pismo poziva od šefa odjeljenja instutucije za koju se kandidat prijavljuje i predlog budžeta koji je kandidatu potreban za istraživanje.

ROK ZA PRIJAVE:

31. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA:

Detaljnije: ESSO stipendija za obuku u hirurškoj onkologiji u SAD-u