EVS u Guardavanti organizaciji u Italiji

Guardavanti iz Villanteria, Italija objavljuje poziv za program volontiranja koji će se održati u toj instituciji.

OBLAST:

komunikacije.

OPIS

U okviru programa aplikanti imaju mogućnost da budu dio tima organizacije, učestvujući ne samo u praktičnim aktivnostima koje organizacija sprovodi nego i u fazama projektovanja i praćenje aktivnosti. Aplikanti će imati podršku od strane mentora i osoblja organizacije. Kao dio programa aplikanti će imati priliku da učestvuju u sljedećim aktivnostima:
• rad na aktivnostima svjetskog obrazovanja građana u školama;
• pomaganje lokalnim volonterima u sprovođenju svih aktivnosti u zajednici;
• rad na organizovanju događaja;
• pomaganje u upravljanju sajtom i društvenim medijima organizacije;
• pomaganje timu za upravljanje projektima u zemljama u razvoju.
Aplikantima su pokriveni troškovi putovanja, smještaja i ishrane. Pored toga dobijaće džeparac na mjesečnom nivou. Program počinje u junu 2018, a završava se u maju 2019. godine.

USLOVI

Idealan volonter treba da posjeduje sljedeće osobine:
• da poštuje različitosti;
• da posjeduje prethodno isustvo u volontiranju;
• da posjeduje interesovanje za rad sa djecom i mladima;
• da posjeduje interesovanje i spremnost da uči o drugim kulturama.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu i uz nju dostaviti CV zajedno sa fotografijom i motivacionim pismom. Navedena dokumenta treba da budu na engleskom jeziku.

ROK ZA PRIJAVU:

10. mart 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku:
EVS u Guardavanti organizaciji u Italiji