mladiinfo

Govor mržnje najviše zastupljen na internetu

Prestavnik Mladiinfo Montenegro je prisustvovao okruglom stolu “Uloga javnog i civilnog sektora u borbi protiv govora mržnje – domaća i regionalna iskustva”, u Omladinskom centru u Podgorici.  Okrugli sto je otvorila Izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović Ivanović. Ona je ocijenila da je govor mržnje najviše zastupljen na internetu.

’’Internet je ostavljao mogućnost da anonimno možete da kažate šta mislite ili bar na način, koji u direktnom obraćanju nije primjeren. Danas, ljudi sve otvorenije govore stavove, koje jasno i precizno možemo definisati kao govor mržnje”, objasnila je ona.

NVO Prima je, kroz projekat “Svi ustajemo protiv govora mržnje”, kako je pojasnila, sarađivala sa omladinskim volonterskim centrima u Podgorici, Nikšiću, Tuzima, kao i Tivtu.
Generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta, Nenad Koprivica, rekao je da Crna Gora aktivno učestvuje u programima Savjeta Evrope, koji se odnose na kampanju suzbijanja govora mržnje, a koja se, kako je objasnio naziva ”Borba protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma koji vodi terorizmu”.

”Crna Gora, zajedno sa 42 članice Savjeta Evrope, aktivno učestvuje i sprovodi obaveze koje ima u tom sistemu. Izrazi govora mržnje predstavljaju veliku brigu za Savjet Evrope, jer su vrlo često izraz diskriminacije i mogu dovesti do kršenja ljudskih prava”, pojasnio je Koprivica.
Prema njegovim riječima, ključnu ulogu u suzbijanju govora mržnje imaju mediji.
Pedagog i koordinator Volonterskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović“, Vanja Rakočević, kazala je da postoje primjeri govora mržnje i nasilja na internetu, koji se kako je objasnila, dešava između učenika, ali i između učenika i nastavnika.

”U pokušaju da odgovorimo na taj problem osmislili smo projekat ”No hate offline, no hate online” u uvjerenju da osnovna ljudska prava i vrijednosti treba da se jednako poštuju i u realnom i u virtuelnom svijetu”, pojasnila je Rakočević.

Koordinator kampanje za Bosnu i Hercegovinu iz opštinske organizacije Crveni križ u Novom Sarajevu, Ismail Šehić, poručio je da na Balkanu ima mnogo govora mržnje, a cilj je, kako je objasnio, kroz razne programe, pokrenuti ljude koji u svojim zajednicama mogu da rade na suzbijanju govora mržnje.

”Statistički podaci pokazuju da svakim danom imamo sve više govora mržnje na internetu. Ljudi nisu toliko otvoreni da kažu neke stvari u lice, pa se sve bazira na internetu. Problem je i taj što oni koji to vide ne prijavljuju govor mržnje”, konstatovao je Šehić.

On je istakao da govor mržnje na portalima i društvenim mrežama treba prijaviti, napominjući da svaka osoba zaslužuje poštovanje.

Nakon završenog okruglog stola, uručena je nagrada volonteru NVO Mladiinfo Montenegro Damiru Suljeviću za najbolju fotografiju mladih koji su učestvovali u kampanji protiv govora mržnje na internetu i u svakodnevnom životu.

 

mladiinfo

mladiinfo