Grantovi za rješavanja problema zagađenosti voda

Young Water program pokrenut je sa ciljem osnaživanja mladih lidera iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima kako bi sproveli projekte za rješavanje problema koji se tiču vode, sanitacije i higijene, pružajući im intenzivan program obuke, grantove za finansiranje projekata i mentorsku podršku viših stručnjaka tokom jedne godine.
Za ostvarenje prava na ovu stipendiju neophodno je da kandidati budu starosti od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja zahtjeva i da imaju ideju o projektu koja će doprinijeti rješavanju pomenutog problema, zatim da su gradjani neke od zemalja sa niskim i srednjim prihodima, osnivači ili suosnivači projektne ideje koju predlažu.
Odabrani kandidati će imati priliku da prisustvuju radionici koja će biti organizovana u Belgiji, u novembru 2017. i stim u vezi, potrebno je da posjeduju solidno znanje engleskog jezika.
Rok za prijavu je 9. avgust.
Više informacija možete naći na linku: http://vvv.mladiinfo.eu/…/ioung-vater-fellovship…/