mladiinfo

Još nijedan visokoobrazovani Rom ne radi u struci

Na konferenciji održanoj u cilju informisanja stanja o statusu i unaprijeđenju položaja mladih Roma akcenat je stavljen na podršci koju romske i druge omladinske organizacije dobijaju od strane Ministarstva sporta i drugih državnih institucija, na rad romskih organizacija, ali i na institucionalne mehanizme putem kojih se sprovodi omladinska politika.

 

NVO Mladi Romi je kroz podršku Evropske komisije u prethodnoj godini realizovala više od deset radionica namijenjenih jačanju kapaciteta mladih u cilju njihovog uključivanja u zajednicu. Kako ističe izvršni direktor NVO Phiren Amenca, Elvis Beriša obuka nije uključila samo Rome,već i mlade iz neromskih zajednica.

“Na početku obuke imali smo vrlo mali broj prijavljenih pripadnika iz drugih zajednica, zbog čega smo bili prilično skeptični oko toga da li će projekat uspjeti. Sami učesnici su po završetku radionica istakli da su na samom početku imali malu dozu predrasuda zbog rada sa romskom populacijom, međutim kroz zajednički rad to je prevaziđeno”, saopštio je Beriša.

Moderator konferencije iz Građanske Alijanse, Milan Radović primjećuje da smo nakon projekta i obuka koje je sprovela NVO Mladi Romi dobili osnaženije romske organizacije i nova mlada lica što je rezultat zajedničkih napora, međutim obeshrabruje ga nešto što je opazio i na ovoj konferenciji:

” I pored ovoliko navedenih uspješno postignutih rezultata, brine me što ovdje sa nama i dalje nema medija, koje smo pozvali, da prenesu učinke romskih organizacija. To je ono sa čime se moramo boriti, a što je posao većine u našem društvu i svih nadležnih državnih institucija”, naglasio je Radović.

Generalni direktor Direktorata za unaprijeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda, Leon Đokaj napominje da je osnovni cilj puna integracija manjinskih prava kroz jačanje volje i aktivizma postojećih institucija, a Ministarstvo za ljudska i manjiska prva je već sprovelo niz strategija ka zadovoljavanju toga cilja:

“Preduzeli smo mjere kroz primjenu akcionog plana 2005-2015 koji je pokazao vidljive rezultate, ali ne dovoljne, zatim Strategija za socijalnu inkluziju Roma kroz poboljšanje njihovog socio-ekonomskog položaja (2016-2020) u koju je Romski nacionalni savjet uključen od samog početka, dok Regionalni savjet za saradnju prati implementaciju strategije kroz aktivnosti koje sprovodi u regionu.

“Svi napori su rezultirali da dobijemo konkurentan civilni sektor kada govorimo o Romima. Romi posjeduju konkurentne nevladine organizacije koje mogu da pariraju drugim NVO u Crnoj Gori, međutim još uvijek nemamo nijednog zaposlenog visokoobrazovanog Roma sa poslom u struci, kazao je Đokaj.

Nenad Koprivica iz Ministarstva sporta, ukazuje da Direktorat za mlade aktivno radi na unapređenju omladinske politike.

“Zakon o mladima iz 2016. godine, nam je omogućio da uvidimo sve nedostatke koje smo predvidjeli, tako da sada radimo na novom zakonu. Donjeli smo I Akcioni plan za 2018. godinu koji je rađen u saradnji sa predstavnicima omladinskih organizacija koji su doprinjeli da se definiše konačan tekst plana, otvorili smo Lokalnu kancelariju za saradnju mladih u Omladinskom centru. Uz to, odabrali smo 86 omladinskih projekata, koje ćemo finansirati, dakle duplo veći broj finansiranih projekata u odnosu na prošlu godinu.

“Istakao bih još da se prošle godine nijedna romska organizacija nije prijavila za izradu projekata koje finansira Ministarstvo sporta, a od ove godine tu je Phiren amenca, što me posebno raduje i nadam se da ćemo sarađivati sa još više romskih organizacija, rekao je Koprivica