mladiinfo

Kick off meeting u Poljskoj

Mladiinfo Montenegro (m!M) poziva mlade da se prijave za učešće na uvodnom sastanku koji će se održati u Poljskoj od 12-18 februara 2018. godine.

 

OBLAST:

 

edukacija.

 

OPIS

 

Cilj sastanka je otvaranje debate o e-učenju i korišćenju otvorenih obrazovnih resursa (OER-a) u radu sa omladinom. Tokom sastanka učesnici će podijeliti i analizirati postojeće prakse u svojim zemljama, ali i širom svijeta, a naročito će se fokusirati na indentifikaciju prepreka koje sprečavanju mlade radnike, vođe i edukatore da u potpunosti primjenjuju e-učenje i OER u svojim praksama. Učesnici će raditi na podsticanju mladih da koriste e-učenje i OER i baviće se pitanjima na koji će način u ovom projektu učesnici aktivnosti mobilnosti i diseminacije koristiti e-učenje i OER.

OER su nastavni, naučni i istraživački resursi koji se nalaze u javnom domenu ili su objavljeni pod licencom za intelektualnu svojinu koja dozvoljava njihovu slobodnu upotrebu i ponovnu namjeru drugih.Otvoreni obrazovni resursi obuhvataju kompletne kurseve, materijale kursa, module, udžbenike, video snimke, testove, softver i sve druge alate, materijale ili tehnike koje se koriste za podršku pristupu znanju.

 

USLOVI

Mogu se prijaviti svi mladi koji imaju dobro znanje engleskog jezika.

 

NAČIN PRIJAVE

Dostaviti CV i motivaciono pismo na mejl: marketing@mladiinfo.me

 

ROK ZA PRIJAVU:

2. februar 2018. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije o programu: Kick off meeting u Poljskoj