Konkurišite za Asia-Europe conference and exchange program 2022

Europe conference poziva sve zainteresovane za učešće u programu namijenjenom mladim ljudima u cilju poboljšanja i mijenjanja edukacionog sistema i prelaska sa virtuelnog na tradicionalne načine učenja i obrazovanja. 

OBLAST: 

obrazovanje, tehnologija

OPIS

Prije covid pandemije koledzi i univerziteti radili su online, i može se reći da je virtuelnost postala svakodnevnica i model koji je globalan. Cilj ovog programa jeste obučavanje mladih ljudi i sticanje vješina koje se odnose na liderstvo. Benefiti ovog programa su dobijanje sertifikata/ potvrde o pohadjanju programa.

USLOVI

Kako biste se prijavili potrebno je:
– profesionalci koji rade u nevladinom sektoru, civilnom društvu, kompanijama, vladinom sektoru
– mladi aktivisti
– studenti
– zastupljeni svi regioni

NAČIN PRIJAVE:

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacioni formular. 

ROK ZA PRIJAVU: 

15.01.2022.
Detaljnije na: