Konkurs za pravnog analitičara/monitora suđenja

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) raspisuje konkurs za poziciju Pravni analitičar/Monitor suđenja.

Evo i poslova koje će primljeni kandidati raditi: identifikacija predmeta, selekcija i praćenje toka kretanja predmeta (uključujući redovne preglede sudskih registara i drugih izvora informacija o predmetu); praćenje predmeta (uključujući prisustvovanje pretresima, pregledanje spisa i sakupljanje drugih informacija po potrebi); pregledanje programskih referentnih materijala, prisustvovanje predviđenim obukama i angažovanje u drugim aktivnostima izgradnje kapaciteta; praćenje suđenja (čiji su predmeti vezani za korupciju, organizovani kriminal, slobodu izražavanja, terorizam, klevetu, nadoknadu štete, kao i politički osjetljivih predmeta); ocjenjivanje uspješnosti implementacije pravnih mehanizama (kao što su sporazum o priznanju krivice, odgođeno gonjenje i drugi novi pravni instrumenti); obavljanje razgovora sa relevantnim subjektima (sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim učesnicima postupka); sprovođenje tematskih istraživanja radi obezbjeđivanja objektivne slike o funkcionisanju, integritetu, dužini trajanja postupka i primjene prava na pravično suđenje; izvještavanje, uključujući redovno evidentiranje nedjeljnih i mjesečnih izvještaja o praćenim predmetima.
Svi koji žele da se prijave moraju ispuniti sljedeće uslove: da imaju završen Pravni fakultet; odlično poznavanje međunarodnih i nacionalnih zakona koji se odnose na vrstu predmeta koji će se posmatrati; spremnost za rad na terenu; razvijene analitičke vještine; dobro poznavanje Microsoft Office-a (Word, Excel, Power Point); poželjno je prethodno praktično iskustvo.

Svi koji žele da se prijave to mogu uraditi slanjem CV-ja i motivacionog pisma na sljedeću mejl adresu: info@cemi.org.me.

Prijave za ovaj konkurs otvorene su do 14. septembra 2017. godine. Detaljnije informacije o ovom konkursu mogu se naći na zvaničnom sajtu organizacije: http://cemi.org.me/2017/09/otvoren-konkurs-za-poziciju-pravni-analiticarmonitor-sudenja/?fref=gc&dti=1280986168594259