mladiinfomne

 Kurs o međunarodnim odnosima na Kosovu

Akademija za protokol i diplomatiju (The Academy for Protocol and Diplomacy – APD) poziva studente da se prijave za učešće u kursu pod nazivom “Winter Academy for Diplomacy and International Relations” koji će se održati od 08. do 11. decembra 2017. godine u Prištini, Republika Kosovo.


OBLAST:

diplomatija i međunarodni odnosi


OPIS


Cilj kurs je da upozna studenate sa umijećem diplomatije u zapadnoj tradiciji sa naglaskom na period od početka 19. vijeka do savremene međunarodne politike. Konkretno, kurs će se baviti pitanjem evolutivne uloge diplomatije, diplomatske komunikacije, preventivne diplomatije i prisilne diplomatije, kao i načinom na koji su tehnologija, komunikacija i ideologija vremenom uticali na učinkovitost diplomatskog procesa. Cilj je da se da jasan prikaz oblika i funkcija svjetskog diplomatskog sistema na početku 21. vijeka.

Kurs ne uključuje završni ispit. Umjesto toga, od studenata se očekuje da napišu niz kratkih članaka / radova tokom sesija, uključe se u debate i aktivnosti i na kraju predaju završni rad.

Naknada za učešće se razlikuje u zavisnosti od zemlje kandidata, te za:
• učesnike sa Kosova iznosi 65 eura i uključuje:
– pauze za kafu;
– tri ručka;
– predavanja, radionice, društvene događaje i studijske posjete;
– materijal za kurs;
– sertifikat.

• učesnike iz drugih zemalja iznosi 115 eura i uključuje:
– pauze za kafu;
– tri ručka;
– predavanja, radionice, društvene događaje i studijske posjete;
– materijal za kurs;
– sertifikat;
– smještaj za tri noći.

Takođe, organizator će obezbijediti naknade za tri učesnika koje pokrivaju sve troškove učešća na kursu. U tom slučaju, kandidat je u obavezi da sebi obezbijedi samo zdravstveno osiguranje i putne troškove.


USLOVI


Pravo na prijavu ostvaruju studenti različitog akademskog porijekla koji su zainteresovani za pregovore, diplomatiju, diplomatsku korespondenciju i međunarodne odnose. Kurs je namijenjen redovnim studentima i praktičarima poput državnih službenika, stručnjaka za komunikacije, zaposlenika EU institucija, mladih političara i sl.

Prethodno znanje o međunarodnim odnosima, diplomatiji, međunarodnim pregovorima, istoriji ili kulturi nije preduslov za prijavu. Učesnici bi samo trebalo da budu zainteresovani za pomenutu temu.


NAČIN PRIJAVE


Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti elektronskim putem na e-mail adresu: prot.diplo.academy@gmail.com.


ROK ZA PRIJAVU:


30. novembar 2017. godine


VIŠE INFORMACIJA


Academy for Protocol and Diplomacy je neprofitna organizacija koja promoviše razmjenu ideja i unaprijeđenje vještina koje pomažu u oblikovanju nove generacije prosvijetljenih međunarodnih lidera u cilju ostvarivanja boljih međunarodnih diplomatskih odnosa.

Detaljnije: prot.diplo.academy@gmail.com