Ljetnja škola Fakulteta za biologiju u Lozani

Fakultet za biologiju Univerziteta u Lozani organizuje ljetnji istraživački program za studente osnovnih studija koji će trajati od četvrtog jula do 28. avgusta.

OBLAST:

Biologija

OPIS

Program je namijenjen studentima osnovnih studija iz svih zemalja, koji su završili drugu ili treću godinu studija u bilo kojoj oblasti biologije ili medicine. Studentima koji su navršili samo prvu godinu studija, ili su diplomirali nije omogućeno da se prijave na program.

USLOVI

Studenti će biti odabrani na osnovu akademskog uspjeha, motivacionog pisma i preporuka. Ciljana grupa su studenti iz grupe 5% najboljih studenata svoje generacije, sa odličnim znanjem engleskog jezika. Obavezno je prisustvo za vrijeme cjelokupnog trajanja programa.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati najprije šalju spisak predmeta koje su pohađali, zajedno sa transkriptom ocjena u pdf fajlu naziva “PrezimeKandidata_Transcripts.pdf”. Zatim njihove reference šalju preporuke koristeći pripremljeni formular na mejl sur@unil.ch koristeći format “PrezimeKandidata_PrezimeReference_RecommendationLetter” u naslovu. Zatim se unose podaci u dnu stranice na linku i šalju. Prijava se ne šalje prije nego što su poslata pisma preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

31. januar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Više informacija dostupno na linku http://www.unil.ch/eb-sur/en/home/menuinst/how-to-apply.html