Ljetnja škola na Univerzitetu u Oslu

Univerzitet u Oslu trenutno nudi stipendije Međunarodne letnje škole (ISS) za istaknute međunarodne studente za nivo osnovnih i postdiplomskih studija.

OBLAST:

Umjetnost, arhitektura i dizajn, istorija, međunarodna politika, norveški jezik, ljudska prava, međunarodne razvojne studije.

OPIS

Univerzitet u Oslu nudi ukupno 50 stipendija koji će obuhvatiti školarinu, literaturu, troškove prevoza.

USLOVI

Da biste bili adekvatni kandidati za ovu stipendiju, morate pokazati:

• Da ispunjavate akademske uslove;
• Da posjedujete izvanredne akademske rezultate;
• Da je vaše akademsko iskustvo i profesionalno iskustvo relevantno za program za koji se prijavljujete (pogledajte opise programa za više informacija);

NAČIN PRIJAVE

Kada se prijavljujete za prijem, istovremeno se prijavljujete i za stipendiju. Prijava se vrši popunjavanjem elektronskog formulara.

ROK ZA PRIJAVU:

Prvi mart 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o ovoj prilici posjetite zvanični veb sajt Međunarodne ljetnje škole na Univerzitetu u Oslu.