mladiinfo

Master stipendije na Univerzitetu u Lozani

Univerzitet u Lozani (UNIL) raspisuje konkurs za dodjelu magistarskih stipendija izvanrednim studentima koji su diplomirali na nekom od univerziteta van Švajcarske.

OBLAST:

teologija, religija, kriminologija, forenzika, umjetnost, političke nauke, društvene nauke, psihologija, menadžment, ekonomija, informacioni sistemi, finansije, računovodstvo, geologija, geografija, turizam, itd.

OPIS

UNIL dodjeljuje stipendije u vrijednosti od 1,600 CHF na minimalni period predviđen za kompletiranje izabranog programa (godinu i po do dvije godine, u zavisnosti od programa). Iznos ne pokriva životne troškove master studenata u Švajcarskoj. Stupendisti će biti oslobođeni plaćanja školarine.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati sa diplomom koja je ekvivalentna bečelor UNIL diplomi ili kandidati koji će je steći do početka ovog programa. Od kandidata se očekuje da imaju odlične akademske rezultate.
Neophodan je i B2 nivo znanja francuskog ili engleskog jezika (u zavisnosti od izabranog programa), kao i uplata u iznosu od 200.00 CHF za administrativne takse. Kandidati koji su ranije bili registrovani na UNIL-u nemaju pravo na prijavu.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose putem pošte. Svaka prijava kandidata mora sadržati:

– kopiju diplome srednje škole
– kompletne akademske transkripte i kvalifikacije
– detaljan CV
– propratno pismo
– dvije preporuke
– sertifikat o znanju jezika
– kopiju pasoša i lične karte
– fotografiju
– uplatnicu za iznos od 200,00 CHF.

Navedenu dokumentaciju, zajedno sa potpisanim prijavnim formularom, potrebno je dostaviti na poštansku adresu:

Université de Lausanne
Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)
Bâtiment Unicentre
CH – 1015 Lausanne
Switzerland

ROK ZA PRIJAVU:

1. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Univerzitet iz Lozane je istraživačka ustanova koja se sastoji od sedam fakultetskih jedinica sa 14,300 studenata i 3,000 istraživača. Švajcarski Univerzitet u Lozani osnovan je 1537. godine kao teološka škola, prije nego što je 1890. godine postao univerzitet. Univerzitet ima programe razmjene sa svjetski poznatim univerzitetima i trenutno broji 1,500 međunarodnih studenata, različitih nacionalnosti i porijekla.

Detaljnije: Master stipendije na Univerzitetu u Lozani