mladiinfo

Mäler grantovi za istraživanja u Švedskoj

Beijer institut za ekološku ekonomiju poziva kandidate širom svijeta da se prijave za Mäler Scholar grantove i razvijaju nove projekte sa osobljem Instituta u Švedskoj.

OBLAST:

interakcija između ekoloških sistema i socijalnog ekonomskog razvoja

OPIS

Program je namijenjen istraživačima koji žele da provedu do šest mjeseci na istraživačkim projektima u saradnji sa Beijer istraživačima. Istraživački fokus odabranog kandidata za vrijeme boravka trebalo bi da bude blisko povezan sa najmanje jednim istraživačkim programom Instituta Beijer.

Stipendija pokriva putne troškove do i iz Stokholma, kao i mjesečni dodatak za smještaj i obroke.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• kandidat može sarađivati na istraživanjima koja su relevantna za najmanje jednog od istraživača u Institutu i koja se mogu primijeniti u matičnoj zemlji kandidata;
• istraživač je na početku svoje karijere i dolazi iz zemlje u razvoju;
• kandidat posjeduje PhD diplomu ili trenutno pohađa doktorske studije (jedna ili dvije godine do sticanja diplome);
• prednost imaju istraživači koji su povezani sa četiri regionalne ekonomske mreže za zaštitu životne sredine – CEEPA, EEPSEA, LACEEP i SANDEE – i EfD centri.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: chris@beijer.kva.se. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju kao jedan PDF dokument:

• opis planiranog istraživanja sa imenima Beijer istraživača (maksimum jedna strana);
• ažurirani CV (maksimum pet strana) koji sadrži informacije o obrazovanju kandidata, profesionalnom radu, publikacijama, grantovima i aktivnostima koje su povezane sa Beijer institutom ili prethodno pomenutim ekološkim centrima;
• predlog rasporeda sa naznačenim datumima boravka u Švedskoj (minimum dva i maksimum šest mjeseci);
• pregled – informacije o imenu, polu, zemlji porijekla, trenutnim angažmanima, godini sticanja PhD diplome, nazivu disertacije i mreža sa kojom je kandidat povezan (ako je primjenjivo).

ROK ZA PRIJAVU:

13. decembar 2017. godine

VIŠE INFORMACIJA

Institut se temelji na Kraljevskoj švedskoj akademiji nauke u Stokholmu, Švedska. Institut sprovodi vodeća i inovativna istraživanja zahvaljujući osoblju koje radi na različitim ekološko-ekonomskim pitanjima.

Detaljnije: Mäler grantovi za istraživanja u Švedskoj