mladiinfo

Master i doktorske stipendije Univerziteta Wuhan

Univerzitet Wuhan iz Kine objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava pohađenje studija u toj instituciji.

OBLAST:

pravo.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi ogućnost da pohađaju svoje studije u gore navedenoj oblasti. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/19. U okviru programa dodjeljuju se stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja. Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 3600 juana.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju kandidatii koji se upisuju na master i doktorske studije u već navedenoj oblasti, kao i u mnogim drugim oblastima. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da posjeduju dobar akademski potencijal;
• da posjeduju interesovanje za kinesko pravni sistem i za druge međunarodne sisteme;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu univerziteta.

ROK ZA PRIJAVU:

29. jun 2018.

Detaljnije na:

http://admission.whu.edu.cn/scholarship/show-5029.html.