mladiinfo

Master stipendije SMU Cox poslovne škole u SAD

SMU Cox poslovna škola iz Sjedinjenih Američkih Država objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.

 

OBLAST:

 

poslovna administracija

 

OPIS

 

Dodjeljuju se stipendije koje pokrivaju od deset do sto odsto troškova školovanja. Stipendije su namijenjene studentima koji pokazuju dobar akademski potencijal i liderske vještine.

 

USLOVI

 

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji se upisuju na master studije u gore navedenoj oblasti i koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• da imaju dobar akademski potencijal;
• da posjeduju liderske vještine;
• da posjeduju dobre komunikacione vještine;
• da posjeduju dobre lične osobine kao što su: zrelost, samopouzdanje, motivisanost i integritet;
• da su posvećeni učenju i svojim postignućima;
• da imaju radno iskustvo sa punim radnim vremenom;
• da posjeduju znanje rada na računaru;
• da posjeduju znanje računarstva, mikroekonomije i statistike;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da dostave sljedeću dokumentaciju:
– popunjenu onlajn aplikacionu formu;
– profesionalni rezime;
– prosjek u poslednjih pet godina studiranja;
– transkripte ocjena sa prethodnog nivoa studija;
– sertifikat koji dokazuje znanje engleskog jezika podnosioca zahtjeva;
– dvije profesionalne reference (koje sadrže imena i prezimena, kontakt informacije bez njihovog pisma).

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

peti mart 2018. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku:
Master stipendije SMU Cox poslovne škole u SAD