Master stipendije za studije u Dablinu

UCD Michael Smurfit poslovna škola iz Dablina objavljuje poziv za Achiever program stipendiranja koji omogućava pohađanje studija u toj instituciji.

OBLAST:

Poslovna administracija.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost pohađanja studija u toj oblasti. Dodjeljuju se stipendije za akademsku 2018./2019. godinu, a stipendije pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju studenti koji se upisuju na master studije u gore navedenoj oblasti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• Da imaju prosjek 7,00 ili veći;
• Da imaju dobar akademski potencijal;
• Da dobro poznaju engleski jezik.

NAČIN PRIJAVE

Ne postoji poseban prijemni formular za prijavljivanje na ovaj program.

ROK ZA PRIJAVU:

12. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta.