mladiinfo

Master stipendije univerziteta u Đenovi

Univerzitet u Đenovi objavljuje poziv za program stipendiranja koji im omogućava pohađanje studija u toj instituciji.

OBLAST:

internet i multimedijalni inžinjering.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju svoje studije u gore navedenoj oblasti. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/19. Stipendije se dodjeljuju na period od dvije godine i cijelokupan program donosi 1120 ECTS kredita. Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 3800 do 4800 eura na godišnjem nivou i pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master studije u gore navedenoj oblast. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sjedeće uslove:
• da posjeduju diplomu prethodnog nivoa studija;
• da posjeduju dobar akademski potencijal;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalati na zvaničnom sajtu univerziteta.

ROK ZA PRIJAVU:

21. jul 2018.

Detaljnije na:

http://www.ime.politecnica.unige.it/