MiM na konsultativnom sastanku o potrebama OCD-a

Članica MiM prisustvovala je juče na prvom konsultativnom sastanaku, povodom Izvještaja o procjeni potreba organizacija civilnog društva, u organizaciji TACSO kancelarije u Crnoj Gori i Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) – Resursnog centra za nevladine organizacije u Crnoj Gori.

Sastanak je održan u Podgorici a naredni sastanci su zakazani za 17. maj ( Budva) i 18. maj ( Bijelo Polje).

 

Sastanak (2)