M!M tim na Forumu omladinske politike

Devedesetak predstavnika omladinskih ogranizacija učestvovalo je u Forumu omladinske politike koji je održan 15. juna u hotelu Ramada, u Podgorici. 

Među učesnicima su bili predstavnici kako domaćih, tako i međunarodnih organizacija, ambasada, lokalnih samouprava, mladih i Vlade Crne Gore.

Forum su otvorili gospodin Veljko Tomić u ime Ministarstva prosvjete, gospodin Igor Vušurović u ime Uprave za mlade i sport i Elvira Hadžibegović Bubanja, izvršna direktorka Foruma MNE.

 

Nastavak Foruma je obilježio rad u radnim grupama u šest prepoznatih polja u nacrtu strategije za mlade sa ciljem da se kreira nacrt akcionog plana za dvije godine, 2017-2019. Učesnici su tokom cijelog dana radili i kreirali nacrt akcionog plana koji će biti poslat na razmatranje radnoj grupi koja radi na izradi strategije i očekuje se da nacrt strategije i nacrt akcionog plana bude poslat na javne rasprave do kraja jula 2016. godine.

Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta koji finansira Ministarstvo finansija, putem Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Realizaciju Foruma je finansijski podržala i Uprava za mlade i sport.

forumomladinskepolitike