mladiinfo

Aktivno učešće mladih u procesu donošenja odluka

Predstavnica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro prisustvovala je okruglom stolu na temu „Pravni okvir za učešće mladih u procesu donošenja odluka“ koji je organizovala nevladina organizacija Prima.

Događaj je organizovan u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici, a sastojao se iz dva dijela. U prvom dijelu je bilo riječi o aktuelnom Zakonu o mladima i o tome koliko su mladi zapravo aktivni u procesu donošenja odluka. Na početku samog događaja, prisutnima se obratila izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović-Ivanović, koja je prisutne pozdravila i uvela ih u temu koja se obrađivala na okruglom stolu. Pored nje, tu je bila i Aleksandra Gligorović, istraživačica na projektu organizovanog od strane NVO-a Prima, koja je prisutnima predstavila istraživanje i rezultate istraživanja koja su sprovedena u okviru projekta. I na kraju, prisutnima se obratio predstavnik Direktorata za mlade koji posluje u okviru Ministarstva sporta, Krsto Vukadinović. On je govorio o dosadašnjoj implementaciji Zakona o mladima. U drugom dijelu, mladi su davali svoje sugestije i postavljali pitanja o samom Zakonu, a nakon toga su bili podijeljeni u tri grupe i međusobno su davali sugestije šta bi trebalo promijeniti u aktulenom Zakonu. Neke od sugestija su da bi ovaj Zakon trebalo da propisuje sankcije za njegovo nepoštovanje, da se obrati pažnja na mogućnosti uključenja mladih pripadnika ranjivih grupa u proces donošenja odluka i da se otvori registar u kojem će svi osnivači omladinskih i NVO organizacija moći da se registruju i koji će biti dostupan svima koji prikupljaju statističke podatke. Takođe, mladi su predložili da se istraživanje o potrebama mladih sprovodi na svake dvije godine (umjesto na svakih pet godina) od strane Direktorata za mlade u saradnji sa organizacijama civilnog društva, da se definiše koji su akti neophodni za osnivanje Savjeta za mlade i da svaka opština ima svoju lokalnu kancelariju za mlade. Ovaj događaj dio je regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ (“Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey – YBH4WBT“), podržanog od strane Evropske unije kroz program IPA CSF, koji vodi Fondacija „Ana i Vlade Divac“, a na kom je NVO Prima partner i implementator u Crnoj Gori. Cilj YBH4WBT projekta je unapređenje učešća mladih u procesima donošenja odluka u regionu Zapadnog Balkana i Turskoj.

 

mladiinfo