mladiinfo

m!M na konferecniji “Mladi i kockanje u CG i regionu”

Predstavnica NVO Mladiinfo Montenegro prisustvovala je okruglom stolu pod nazivom ”Mladi i kockanje u Crnoj Gori i regionu”, održanom 17. oktobra 2017. u kongresnom centru hotela „Premier“ u Podgorici.

ADP Zid se od 2009. godine bavi problemom patološkog kockanja, kada su i krenuli u prva istraživanja i uopšte u produbljivanje problematike da li je kockanje problem današnjice. Mr Vesna Kraljević, psihološkinja i koordinatorka psihosocijalnih servisa u ADP-Zid predstavila je
rezultate istraživanja koje su sproveli na 558 mladih ispitanika starosne dobi između 15 i 30 godina u Podgorici. Ispitivanje je vršeno u periodu od juna do avgusta 2017. a tema je bila navike mladih kada je kockanje u pitanju i kako provode slobodno vrijeme.

Rezultati istraživanja su pokazali da 73,5% isptanika smatra da je igranje igara na sreću u Crnoj Gori veoma rasprostranjeno, 17,9% smatra da je umjereno rasprostranjeno, dok svega 3,3% ispitanika smatra da je malo ili nimalo rasprostranjeno. Najveći broj ispitanika 36% smatra da dostupnost i broj mjesta za igranje igara na sreću ima presudan uticaj na rasprostranjenost kockanja, dok skoro isti procenat ispitanika smatra da su društvo (prijatelji) i ekonomska situacija presudni. Rezultati pokazuju da se od kockarskih igara najviše igra tombola, 32,6 % ispitanika, zatim sportska kladionica 25,8% i loto 10,8%. Samo 13,1% ispitanika smatra da igranje igara na sreću nije kockanje, dok 10,2% nije sigurno. Istraživanje je takođe pokazalo da 61,7 odsto mladih poznaje nekog ko ima problem sa kockanjem, dok 38,4 odsto ispitanih igre na sreću vide kao mogućnost zarade.

Od 2013. godine u Savjetovalištu se sprovodi specijalizovan tretman sa osobama koje kockaju na problematičnom i patološkom nivou, u saradnji sa Savjetovalištem “Entera” iz Beograda. Ispred Savjetovališta “Entera” prisutnima na konferenciji se obratio i Mr Milan Radovanović iz Beograda, specijalni pedagog, psihoterapeut u edukaciji, osnivač i direktor Savjetovališta “Entera” u Beogradu i koosnivač “Savjetovališta Entera-Podgorica” jedan od prvih stručnjaka na prostorima bivše Jugoslavije koji se počeo baviti nehemijskim zavisnostima. On je kazao da kocka nije klasična zavisnost, nema supstance koja uđe u tijelo i dođe do mozga i promijeni procese, već sama igra čovjeka navuče.

“U Crnoj Gori kao i u regionu 85% ljudi koji kocka nema problem sa kockom, 10% su problematični kockari i 5% patološki. Interesantna je činjenica da je u jednom periodu u Savjetovalištu u Beogradu bilo više klijenata zavisnih od kockanja iz Crne Gore nego iz Srbije”, saopštio je Radovanović.

Vršnjačka edukatorka o problemu kockanja Milena Jegdić navela je da su srednjoškolci dosta upoznati sa problemom, ali da mu ne pristupaju na pravi način.

“Smatraju da je to samo vid zabave i da nije veliki problem. Takođe, maloljetnici mogu bez problema ući na mjesta gdje se mogu kockati, iako je na ulazu istaknuto da je ulaz maloljetnim licima zabranjen”, istakla je ona.

Mladi u Crnoj Gori pozajmljuju novac na kamatu i to od vršnjaka kamataša, zbog čega trpe razne oblike psihološkog ili verbalnog nasilja jer često nemaju da vrate pozajmljeni novac, zaključeno je na konferenciji.
“Alarmantni i iznenađujući podaci prisutnima na konferenciji bili su da mladi, pa i maloljetni u Crnoj Gori, pozajmljuju novac na kamatu i to od vršnjaka kamataša. Ekonomsko nasilje se u ovoj pojavi ogleda na način da mladi često nemaju da vrate pozajmljeni novac ili kasne sa uplatama, pa od kamataša trpe razne oblike psihološkog ili verbalnog nasilja,a ekonomsko naslije se ogleda u iznudi novca koji se duguje”, istakla je Kraljević.


Okrugli sto realizovan je u sklopu obuke za nastavno i stručno osoblje srednjih škola, koja će biti realizovana sa ciljem usvajanja i primjene programa prevencije zavisnosti od kockanja u gradovima na sjeveru i jugu Crne Gore, a u okviru projekta podržanog Konkursom za raspodjelu djela prihoda od igara na sreću.