M!M na studijskoj posjeti u Skoplju

Članice NVO Mladiinfo Montenegro učestvovale su u studijskoj posjeti Skoplju u Makedoniji.

U okviru projekta Migracije i mobilnost, koji je finansirala Njemačka nacionalna kancelarija, sprovedena je studijska posjeta pod nazivom „Brain Drain, Brain Gain + Circular Migration“, u periodu od 20. do 27. maja 2017. godine u Skoplju.

Studijska posjeta organizovana je u okviru Erasmus+ programa, kao studijski program koji nudi pogled na omladinski rad, omladinsku politiku, strategiju, projekte i metode koje važe za ovu zemlju. Događaj je imao za cilj upoznavanja mladih sa trenutnom situacijom i boljim razumijevanjem omladinskog sektora, kako u Makedoniji tako i zemljama Zapadnog Balkana koje se suočavaju sa socijalnim, ekonomskim i geografskim preprekama u ostvarivanju svog ličnog i profesionalnog razvoja. Aktivnosti ove studijske posjete organizovane su u malim timovima koji su istraživali sistem podrške mladih u Skoplju, uključujući stručnjake, korisnike i aktere koji su direktno uključeni u pitanja učenja, mobilnosti mladih i radnih migracija.

Učesnici studijske posjete imali su priliku da posjete organizacije Sega, Mladiinfo International, Agenciju za mlade i sport, zatim Konfederaciju slobodnih sindikata Makedonije, Opštinu Grad Skoplje, Internacionalnu ogranizaciju za migracije (IOM), Alda, Ilo, Uniju mladih radnika i Centar za ekonomske analize.

Takođe, tokom večernjeg programa ovi mladi i aktivni pojedinci imali su priliku da predstave svoje zemlje i kulturu, ali i organizacije iz kojih dolaze sa ciljem uspostavljanja novih kontakata i snažnije saradnje.

U okviru studijske posjete učestvovale su 24 mlade osobe, predstavnici partnerskih organizacija i to KULT iz Bosne i Hercegovine, Duga iz Srbije, Gimnazija Obala iz Sarajeva, Volonterski centar Skoplje, Hrvatska Filmska Asocijacija, Mladiinfo Montenegro, Eco-Centre Radulovacki iz Slovenije i Omladinski centar Velenje iz Slovenije. Ovaj projekat sprovodi organizacija MEMOS iz Njemačke i Kancelarija za mlade iz Nirnberga. Ovo je prva od planirane tri aktivnosti, sledeća aktivnost je omladinska konferencija u Gradačcu i završni seminar u Nirnbergu.