na posteru su fotografije sa treninga

m!M na treningu digitalne komunikacije u Španiji

Predstavnici NVO Mladiinfo Montenegro učestvovali su na treningu digitalnih vještina komunikacije koji je održan od 03-07.06.2024. godine u Almazori, Španija, u okviru Erasmus plus projekta “Digital Womunication”.

Učesnici su na treningu učili o komunikaciji i marketingu. Veliki dio treninga bio je o digitalnoj komunikaciji za nevladine organizacije. Obuhvaćeni su kanali koji se koriste za komunikaciju, kao i pravljenje komunikacione strategije. Učesnici su u grupama za izabrane teme pravili strategije. Određivali su ciljne grupe, ciljeve, kanale komunikacije, glavnu poruku i spremali su dizajn kao primjer kako bi to sve izgledalo na društvenim mrežama.
Na obuci je obrađena i tema digitalnih kampanja i marketinga. Učesnici su na primjerima naučili šta kampanje čini ubjedljivim i kako privući korisnike i klijente. Učili su i o različitim vrstama marketinga, analizi potreba tržišta i različim marketing strategijama.

Nakon treninga u Španiji slijedi praksa kroz koju će učesnici u praksi primijeniti ono što su na obuci naučili, a u septembru će biti organizovan i trening u crnoj Gori.

Projekat ima za cilj povećanje zapošljivosti žena starosti od 18 do 30 godina iz ruralnih sredina putem sticanja digitalnih komunikacionih vještina za rad u nevladinim organizacijama.