M!M na treningu u Švedskoj

Član NVO Mladiinfo Montenegro učestvovao je na treningu „Organizational Democracy and Leadership for EUouth Organizations“ u Malmeu, u Švedskoj. Obuka je trajala od 5. do 11. oktobra 2014. godine.

Trening je organizovala organizacija mladih novinara Ung Media Sweden u okviru Erasmus plus programa. Učesnici su učili o demokratskom rukovodjenju, normama i strateškom planiranju.