m!M održala radionicu o pisanju CV-ja

NVO Mladiinfo Montenegro održala je radionicu 10.02.2018. godine u Omladinskom centru u Podgorici pod nazivom “Kako napisati CV“.

 

Radionica je imala za cilj da pomogne svim zainteresovanim pojedincima najprije srednjoškolcima da nauče kako da na brz i efikasan način napišu kvalitetan i dobar CV. Prisustvovalo je petnaestak srednjoškolaca, a radionicu je održala predsjednica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro, Milica Žugić.

“CV je skraćenica za latinski izraz Curriculum što u prevodu znači tok, i izraz Vitae – odnosno život, pa je i značenje životopis. Biografija je zvanični, pisani oblik lične promocije, a može se reći i lične reklame”, kazala je Žugić.

Ona je objasnila da CV mora biti jednostavan, kratak, sažet i koncizan. Srednjoškolci su mogli da nauče na koji način se mogu izdvojiti iz mase, odnosno kakav CV zapravo treba da bude, koje informacije uključuje.


Takođe su dobili i praktične savjete kako da napišu dobru biografiju. Radionica je obuhvatila i Europass – evropsku formu za pisanje CV-ja.


Na radionici je takođe bilo riječi i o krovnoj omladinskoj organizaciji – Crnogorskom omladinskom forumu kojeg je predstavila članica Upravnog odbora Kristina Pavićević.


Ona ja tom prilikom predstavila strukturu krovne organizacije, rad i buduće planove za naredni period.


“Crnogorski omladinski forum radi na jačanju svoje infrastrukture i postavljanju zdravih osnova na kojima će bazirati svoj budući rad”, kazala je Pavićević.

 


Na samom kraju prisutnima se obratila i marketing menadžerka organizacije Mladiinfo Montenegro, Elma Selmanović koja je ukratko predstavila rad organizacije i pozvala zainteresovane srednjoškolce da se pridruže Volonterskom servisu m!M-a.