M!M održao panel diskusiju o “Izvještavanju o korupciju Crnoj Gori”

NVO Mladiinfo Montenegro u okviru projekta „Plan otkrivanja, odvraćanja i prijavljivanja korupcije”, održala je panel diskusiju „Izvještavanje o korupciju Crnoj Gori” 10. juna u Omladinskom centru u Podgorici.

Događaj je otvorila predsjednica organizacije Milica Žugić, a on predstavlja dio projekta koji realizuje European Youth Press (EYP), a finansira Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope u zemljama učesnicama: Jermeniji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Letoniji, Litvaniji, Moldaviji, Slovačkoj, Ukrajini i Crnoj Gori.

Lokalni događaji biće održani u svakoj od zemalja učesnica, a za cilj imaju istraživanje nacionalnih i lokalnih pitanja o korupciji, osnaživanje mladih novinara za borbu protiv korupcije, profesionalno izvještavanje o tome i razmjenu iskustava i najboljih praksi i kapacitet javnosti da se bori na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Lokalni događaji su od suštinske važnosti jer će lokalni uvid biti dodat u širu sliku korupcije u Evropi i obezbijediti forum ključnih aktera uključenih u prevenciju i borbu protiv korupcije. Dodaće nacionalnu i lokalnu dimenziju diskusiji o korupciji i omogućiti svojim učesnicima da shvate kako korupcija može biti sveprisutna i kako to utiče na svakoga u svakodnevnom zivotu. To će takođe inspirisati na preduzimanje akcije protiv koruopcije na dnevnoj osnovi. Dugoročna strategija za odvraćanje i prijavu korupcije ne može postojati bez produbljivanja i detaljnog uvida u svoje specifičnosti i osjetljivosti u lokalnim kontekstima.

Na samom početku bilo je riječi o projektu koji je sastavljen iz tri dijela: Prvi dio je obuhvatao trening u Antverpenu (Belgija) koji je održan u martu i trajao je dva dana, drugi dio je predstavljen danas na panel diskusiji i treći dio se organizuje i Vilnijusu u Litvaniji gdje će se održati još jedan trening.

„U Belgiji smo radili nacrt priručnika gdje smo učili o izvještavanju o korupciji, tome kako se vrši izvještavanje, kako se nalaze izvori, kako se možemo zaštiti onlajn i kako to sve možemo nekome predstaviti”, kazala je učesnica projekta Ivana Srećković.

Ona je dodala da je drugi glavni proizvod projekta ACRP, odnosno platforma na kojoj će se naći priručnik, blog, video materijali, podaci i statistika o korupciji, kalendar dešavanja, forumi i interaktivna mapa.

Panelisti su bili novinari Vladimir Otašević iz Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa i Marko Vešović, novinar dnevnog lista “Dan”. Oni su učesnicima Ngovorili o istraživačkom novinarstvu u Crnoj Gori, kao i preprekama sa kojima se susreću.

Panel diskusiji prisustvovaće mladi novinari, studenti i svi oni koji rade u oblasti medija ili su zainteresovani za ovu temu.

Vlado Otašević je kazao da se novinari rijetko odlučuju na bavljenje istraživačkim novinarstvom, radi postojanja brojnih prepreka.

“Istraživačko novinarstvo je rizičan posao, koji nosi veliku odgovornost. Na prvom mjestu je novinarima ugrožena bezbjednost. Svi znamo za napad na novinara Tufika Softića koji i dalje nije rasvijetljen. On je čak i tužio u Strazburu državu za nezastupanje u tom slučaju. Ne smijemo zaboraviti ni ubistvo Duška Jovanovića. Osim toga, istraživačko novinarstvo je jako loše plaćeno, što ne motiviše mlade ljude da se bave ovim poslom”, kazao je Otašević.

 

Njegovo mišljenje dijeli i Vešović koji smatra da je jedan od glavnih razloga zašto se malo ljudi bavi istraživačkim novinarstvom politički problem, odnosno to što Crna Gora nije mijenjala vlast od pada Berlinskog zida. Dodaje da su neki od problema i to što informacije često nijesu dostupne, kao i netransparentnost nekih institucija.

„Danas se teško može doći do povjerljivih podataka, to ne polazi za rukom ni policajcima, a kamoli novinarima, jer su te informacije pod velikim velom tajne”, tvrdi Vešović.

On je objasnio da čak i kada napiše neku istraživačku priču novinar teško da može dokazati da je ona u potpunosti tačna, jer ne posjeduje ekskluzivan pristup informacijama, osim onima koje se nalaze na internetu.

„Uloga novinara nije da ruši nečiju privatnost, zloupotrebljava podatke o ličnosti već upravo suprotno. Trenutno je novinarstvo u našoj zemlji jako loše pozicionirano, jer izlaže novinare riziku, a honorar koji dobijaju je jako mali što je neproporcionalno u odnosu na odgovornost koju povlači sa sobom”, mišljenja je Vešović.

Na pitanje o problemima sa kojima su se susretali prilikom bavljenja istraživačkim novinarstvom on je kazao da nije imao značajnijih ugrožavanja bezbjednosti, ali se zato suočavao sa tužbama.

“U jednom trenutku vrijednost svih sudskih postupaka protiv mene bila je preko 120 hiljada eura”, rekao je novinar “DAN”-a.

Vešović tvrdi i da ima podršku medijske kuće, koja sa njim dijeli teret tužbi i stoji iza priča.

Na pitanje o najznačajnijim pričama o korupciji panelisti su istakli Aferu “Telekom”, Aferu “Snimak”, “Ko je pušio o trošku države” u kojima su otkriveni razni elementi korupcije. Otašević dodaje da istraživački novinari nijesu policajci niti tužilaštvo pa ne mogu nikog procesuirati, ali da su oni tu da otkriju istinu. Kao dobar primjer naveo je tekstove o korupciji u Budvi koji su doveli do sudskim procesa protiv umiješanih lica.

Na pitanje gdje je korupcija najprisutnija u Crnoj Gori i kakvo je stanje u regionu panelisti su saglasni da korupcije najviše ima u javnim katastarskim aparatima, politici, građevinarstvu i neizostavnom zdravstvu. Prema njihovim riječima, kad je u pitanju istraživačko novinarstvo ni u regionu nije mnogo bolja situacija, u nekim državama je čak i gora.

Za sami kraj učesnike panel diskusije interesovalo je zbog čega se Vešović i Otašević bave istraživačkim novinarstvom uprkos tolikim preprekama. Odgovor je bio da trenutno ne mogu da zamisle da rade nešto drugo, da je to zanimljivo, društveno odgovorno, kao i da su za bavljenje tim poslom potrebni radoznalost, upornost, hrabrost i želja da se borite protiv nepravde.

Predsjednica NVO Mladiinfo Montenegro na kraju je podsjetila prisutne da je za trening u Vilnijusu upražnjeno jedno mjesto, pa se zainteresovani kandidati mogu javiti na mejl: kontakt@mladiinfo.me, a za prijavu je potrebno poslati biografiju i kratak video koji se odnosi na korupciju, ili video o sopstvenom doživljaju korupcije.

Mladiinfo Montenegro članica je evropske mreže omladinskih medija European Youth Press koja radi na izgradnji društva u kojem su mladi novinari kreatori koji aktivnošću učestvuju i doprinose u javnoj sferi stvaranjem nezavisnih i odgovornih medija, podstičući razvoj demokratije, međunarodnog razvoja i održive budućnosti.