m!M zapošljava dva personalna asistenta

NVO Mladiinfo Montenegro u sklopu Javnih radova koji je podržan putem javnog konkursa Zavoda za Zapošljavanje Crne Gore, nudi mogućnost zapošljavanja dva personalna asistenta.

 

OBLAST:

socijalna inkluzija, društvena briga o djeci i mladima

 

OPIS

 

Dvije osoba sa evidencije nezaposlenih biće uključene kroz ovaj javni rad kao pomoć i podrška osobama sa invaliditetom sa kojima sarađuje naša organizacija. Radi se o osobama koje imaju fizičke i to uglavnom kombinovane smetnje u razvoju. Posao personalnih asistenata biće da pruže pomoć i podršku osobama sa invaliditetom i to najviše pri obavljanju radnih zadataka. Takođe vježbaće sa njima crnogorski i engleski jezik, pomagati im oko prevođenja, obavljanja administrativnih poslova, ali i tokom akcija koje naša organizacija sprovodi. Na samom početku asistenti će dobiti obuku kako raditi, postupati i komunicirati sa osobama sa invaliditetom, a za obuku će biti zadužen koordinator javnog rada, koji će obavljati i monitoring njihovog rada. Asistenti će biti angažovani u našoj kancelariji u Podgorici, a njihov angažman biće 40 sati nedeljno. Radni angažman se zasniva na šest mjeseci, sa punim radnim vremenom i organizacojom posla u dvije smijene. Provjeru radnih sposobnosti vršiće poslodavac.

 

USLOV

 

Da biste bili kvalifikovani za prijavu, potrebno je da posjedujete osnovno znanje engleskog jezika i rada na računaru, da imate između 18 i 35 godina. Takođe potrebno je da imate minimum završen IV stepen stručne spreme, da imate potvrdu Zavoda za Zapošljavanje da ste na njihovoj evidenciji.

 

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani svoju biografiju mogu poslati na e-mail: posao@mladiinfo.me

 

ROK ZA PRIJAVU:

21.03.2018.

VIŠE INFORMACIJA:

Program javnih radova NVO Mladiinfo Montenegro sprovodiće u periodu od šest mjeseci. Glavni ciljevi programa su: Podizanje svijesti o potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom, zapošljavanje osoba koje spadaju u teže zapošljive kategorije, povećanje vještina i znanja osoba iz teže zapošljivih kategorija i olakšano funkcionisanje osoba sa invaliditetom.

Detaljnije: kontakt@mladiinfo.me