mladiinfo

Nagrada Islamske razvojne banke za doprinos žena razvoju

Islamska razvojna banka poziva kandidate za nagradu IDB za pojedince i organizacije.

 

OBLAST

 

Tema nagrade je “Ženski doprinos upravljanju vodnim resursima”.

OPIS

Nagrada se sastoji od dve nagrade za novčanu nagradu – U.S. 50.000 dolara za ženu ili grupu žena i 100.000 američkih dolara za jednu organizaciju.

USLOVI

Da bi se prijavili za nagradu Islamske razvojne banke kandidat mora:
‣ Biti žena.
‣ Uključiti se u aktivnosti i / ili boraviti u jednoj od zemalja članica IDB-a ili u muslimanskoj zajednici u zemljama koje nisu članice.
‣ Da li postoje aktivnosti koje su se pokazale efikasnim.
‣ Razvijali su ili su aktivno uključeni u projekte / aktivnosti koje su inovativne i pomoglo u poboljšanju pristupa sigurnoj i pristupačnoj vodi.
‣ Imajte posla koji je primeran i vredan emulacije.
‣ Koristite kao model za druge žene.
‣ biti nominovan od strane organizacije

NAČIN PRIJAVE

Pored popunjenog formulara za nominaciju, neophodni su i sledeći prateći materijali:
– Pismo od organizacije za nominaciju.
– Dokumentacija o pravnoj registraciji.
– Dva pisma o upućivanju (svaka referentna pisma mora dati ime, adresu, položaj, broj telefona i adresu e-pošte sudije) koji mogu potvrditi tačnost podnetih informacija na obrazcu kandidata i potvrditi posvećenost i posvećenost nominirana organizacija.
– Dokumenti koji potvrdjuju ukupna dostignuća organizacije.
– Dokumenti organizacija kojima je imenovana organizacija povezana, sa kojima radi, ima članstvo, itd.
– Dokumenti koji potkrepljuju implementaciju i dostignuća projekata koji se odnose na temu (npr. Potvrde o priznanju, fotografije, video snimci, članke vijesti, brošure, letke, lična svjedočenja od žena koje imaju koristi od aktivnosti organizacije, izvještaja od drugih o dostignućima aktivnosti, primjeri podržanih projekata / aktivnosti itd.)
Ako je moguće, obrazac za nominaciju, zajedno sa svim pratećim materijalima, treba poslati na adresu prizeforwomen@isdb.org. Ako poslati materijali prelaze granicu slanja putem jednog e-pošte, pošaljete u jasno označenim posebnim e-poštama.

ROK ZA PRIJAVU:

30. novembar 2017.

VIŠE INFORMACIJA

‣ Islamska banka za razvoj uspostavila je nagradu IDB za doprinos žena razvoju u 2008. godini kako bi privukla međunarodnu pažnju na vitalnu ulogu koju žene igraju u razvoju svojih zajednica i svijeta. Nagrada Islamske razvojne banke se dodeljuje godišnje kako bi privukla međunarodnu pažnju na vitalnu ulogu koju žene igraju u razvoju svojih zajednica i svijeta
DETALJNIJE: Nagrada Islamske razvojne banke za doprinos žena razvoju