mladiinfo

NCID postdoktorske stipendije na Michigan univerzitetu 

Nacionalni centar za institucionalnu raznolikost (NCID) dodjeljuje stipendije studentima koji žele da upišu postdoktorske studije na Michigan univerzitetu u Americi.

OBLAST:

američka kultura, antropologija i istorija, primjenjena fizika, azijski jezici, astronomija, arheologija, zoologija, biologija, računarstvo, filozofija, engleski jezik, psihologija, nauka, tehnologija, medicina, itd.

OPIS

Postdiplomska stipendija NCID-a obuhvata jednogodišnje studije i prati studijski akademski model sa ciljem promovisanja i podrške radu izuzetnih naučnika iz različitih oblasti. Program pruža jedinstvenu priliku rezidentnim studentima da se angažuju u okviru intelektualne zajednice na Univerzitetu.
NCID dodjeljuje dvije stipendije za sve oblasti i discipline dostupne na Univerzitetu. Uspješnim kandidatima će biti obezbijeđena plata u iznosu od 55,000 dolara godišnje. Stipendisti će dobiti dodatnu podršku za putovanja na konferencije i druge troškove koji se odnose na istraživanje. Svaka od stipendija nudi mentorstvo fakulteta i mogućnosti za razvoj karijere.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi naučnici koji se bave istraživanjima iz bilo koje oblasti koje su u ponudi na fakultetima i koledžima Michigan univerziteta. Kvalifikovani kandidati su stekli svoju PhD diplomu između 1. januara 2011. i 1. jula 2018. godine.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati se mogu direktno prijaviti za postdoktorsku stipendiju preko veb stranice NCID Slideroom koja se može naći na zvaničnom sajtu programa. Nakon toga, od aplikanata će biti zatraženo da kreiraju korisnički nalog i dovrše aplikaciju i dostave potrebnu dokumentaciju. Potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

– CV
– izjava o predloženoj stipendiji i pisanom radu koji će se izvoditi tokom trajanja stipendije
– izjava o načinu na koji će stipendista doprinijeti NCID-u
– primjer pisanog rada (publikacije ili rad koji je u toku)
– najmanje dva pisma preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

1. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Michigan univerzitet je jedan od najistaknutijih istraživačkih univerziteta u Sjedinjenim Državama i ima status doktorskog univerziteta sa veoma visokim istraživačkim potencijalom.
Program Univerziteta nudi doktorske studije iz oblasti humanističkih nauka, društvenih nauka i STEM oblasti (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika), kao i stručne diplome iz oblasti arhitekture, poslovanja, medicine, prava, farmacije, njege, socijalnog rada i stomatologije.

Detaljnije:  NCID postdoktorske stipendije na Michigan univerzitetu

Iz oblasti filozofije predlažemo i Stipendije za postdoktorska istraživanja na Harvard centru

Comments are closed.