Novi M!M stažisti počeli sa radom

Četiri osobe romske nacionalnosti i dvije osobe sa invaliditetom počele su sa radom u Mladiinfo Montenegro organizaciji u kancelariji u Podgorici 29. maja 2017. godine, u sklopu projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa“.
U okviru ovog programa, stažisti su već imali priliku da odslušaju prezentaciju o samoj organizaciji i da pohađaju časove engleskog jezika. U skorijem periodu je planirano da se održi obuka rada na računaru i osnove novinarstva. Pored toga će naučiti da naprave sopstveni CV i motivaciono pismo.
Mladiinfo Montenegro ovaj projekat sprovodi u saradnji sa organizacijom „Help“, a sami projekat podržan je od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.
Cilj je poboljšanje položaja romskog i egipćanskog stanovništva i drugih ranjivih grupa kroz bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, kao i jačanje kapaciteta državne i lokalne uprave za RE socijalnu inkluziju.
Nakon ovih šest mjeseci, kandidati će imati iskustva u prevođenju tekstova i rada na računaru, što će poboljšati njihovu produktivnost i učiniti ih konkurentnijim na tržištu rada.